Стрічка новин ПрАТ "ЛунаПак"

 

Дата розміщення Вид інформації  
     
02.12.2020 Повідомлення про прийняте (ухвалене) рішення про припинення шляхом перетворення

 

02.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.12.2020 Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

09.09.2020 Форма і обсяг інформації про структуру власності ПрАТ «ЛУНАПАК»

09.09.2020 Структури власності ПрАТ «ЛУНАПАК»
09.09.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

23.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб
17.04.2020 Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на 15.04.2020 р.
30.03.2020 Повідомлення про внесення доповнення до порядку денного чергових загальних зборів 22.04.2020 р.
12.03.2020 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 22.04.2020 р.
29.05.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.05.2019 Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на 22.05.2019 року
26.04.2019 Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на 19.04.2019 року
26.04.2019 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 28.05.2019 р.
21.03.2019 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 25.04.2019 р.
22.02.2019 Інформація щодо загальної кількості акцій та голосуючих акцій станом на 19.02.2019 року  
24.01.2019 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
23.01.2019 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.02.2019  
23.11.2018 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
19.11.2018 Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства  
23.03.2018 Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2018  
10.05.2017 Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента  
22.03.2017 Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2017 р.  
21.03.2016 Повідомлення про проведення загальних зборів 25.04.2016 р.  
29.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента