Стрічка новин ПАТ "ЛунаПак"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2014 обрано Директор Тімофєєв Євген Олександрович
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів від 25.04.2014р. було переобрано директора товариства Тімофєєва Є.О. у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. Обрано Тімофєєва Є.О. строком дії повноважень на 3 роки. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних данних не надав..
25.04.2014 припинено повноваження Ревізор Лобода Світлана Сергіївна
0
Зміст інформації:
У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинено повноваження ревізора Лободи С.С. На розкриття паспортних даних Лобода С.С. згоди не надала. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має. Посаду обіймала 3 роки.
25.04.2014 обрано Головний бухгалтер Лісіна Наталія Леонідівна
0
Зміст інформації:
На посаду головного бухгалтера була призначена Лісіна Н.Л., строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "Агросфера", економіст, ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера
Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має Згоди на розкриття паспортних данних не надала.
25.04.2014 припинено повноваження Директор Тімофєєв Євген Олександрович
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження директора товариства у зв'язку з закінченням строку дії повноважень Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.Тімофєєв Є.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посаду обіймав 3 роки.
25.04.2014 обрано Ревізор Лісіна Наталія Леонідівна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів було обрано на посадо Ревізора товариства строком на 3 роки Лісіну Н.Л Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "Агросфера", економіст, ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера
Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має Згоди на розкриття паспортних данних не надала.